Sponzoři


Za rok 2015 a 2016 mnohokrát děkujeme našim sponzorům, kteří pomáhají udržet náš spolek v chodu. Tímto děkujeme:

Firmě MasoEko Letohrad, která nám dává sponzorským darem maso na přípravu pokrmů pro děti

Dobrotetám za jejich snahu a pomoc

Elektrárnám Opatovice na rok 2015 projekt "Hudba léčí a připravuje nás na kontakt s lidmi."

Paní Voňkové z Květinky na Slezském předměstí

Rodičům, kteří nám darovali finanční dary

Vyšší odborné škole a střední zdravotní škole v Hradci Králové za finanční dar

Firmě Texla, a.s. za finanční dar