Odborné praxe


Nabízíme odborné praxe studentům zdravotnických i pedagogických oborů. Mají možnost vidět praxi z blízka a sami se zapojit do každodenní péče o děti v zařízení a vidět práci odborníků - ergoterapii, fyzioterapii, speciálně pedagogickou práci, logopedii, psychologii či rizikovou poradnu.

Kontaktní osoba: Bc. Hofmanová Věra

Tel.: 495 406 538
Mobil: 702 088 614