Speciální pedagogická péče


  • pedagogická diagnostika
  • speciální poradenství
  • metodická pomoc v rodině
  • raná péče v oblasti autismu
  • péče je primárně určena pobytovým dětem
  • ambulantní péče po předchozí dohodě a objednání

péči poskytuje speciální pedagog Andrea Nezbedová