Speciální pedagogická péče


Speciální pedagog Mgr.Jana Hlaváčková

  • předem objednaní pacienti
  • 702 088 614, 495 406 538

  • pedagogická diagnostika
  • speciální poradenství
  • metodická pomoc v rodině
  • raná péče v oblasti autismu
  • péče je primárně určena pobytovým dětem
  • ambulantní péče po předchozí dohodě a objednání