Logopedie


  • je poskytována dětem od 2 let věku, které mají tyto poruchy řeči: vývojová dysfázie, palatolálie, dysartrie, dyslalie, opožděný vývoj řeči, symptomatické poruchy řeči při mentální retardaci a poruchách autistického spektra nebo poruch sluchu
  • při logopedii je poskytována: diagnostika narušené komunikační schopnosti, individuální terapie, prevence narušené komunikační schopnosti
  • logopedie využívá: úzkou mezioborovou spolupráci v týmu, techniky orofaciální stimulace, myofunkční terapie a bazální stimulace, prvky alternativní komunikace, úzkou spolupráci s rodinou

Kontakt:
Mgr.Jana Kadaníková
e-mail: logopedie-stacionář@email.cz

Otevírací doba:
Čtvrtek, Pátek - 7:30 - 11:30

Doporučujeme telefonickou domluvu předem