Riziková poradna


Pro rizikové novorozence a děti:

   MUDr. Miloslava Zídková

  • s opožděným psychomotorickým vývojem
  • s vrozenými vývojovými vadami pohybového aparátu
  • s neurologickým postižením
  • s ortopedickými vadami a poúrazovými stavy
  • včasný záchyt a diagnostika stupně psychomotorického vývoje
  • zahájení komplexní rehabilitační péče ve stacionáři
  • na doporučení praktických dětských lékařů pro děti a dorost


Pracovní doba: Pondělí a středa 8:00 - 11:00 pouze po objednání

Objednání: 495 406 538