Hlavní strana



Stacionář byl založen v roce 1988. Jsme příspěvková organizace Magistrátu města Hradce Králové. Řadíme se mezi nestátní zdravotnická zařízení.

Zajišťujeme péči o děti od narození do 15ti let

 • Poradna pro rizikové novorozence
 • Poradna pro děti s opožděným psychomotorickým vývojem
 • Poradna pro dětský autismus
 • Poradna pro děti s opožděným vývojem řeči
 • Péče fyzioterapeutická
 • Péče ergoterapeutická 
 • Péče psychologická
 • Péče logopedická
 • Péče speciálně pedagogická
 • Sociální poradenství
 • Senzomotorická stimulace ve snoezelenu
 • Konziliární vyšetření dětským neurologem a ortopedem
 • Spolupráce s odborníky ze speciálních center
 • Jsme školícím pracovištěm pro studenty středních i vysokých škol

Provozní doba stacionáře: Po - Pá 7:00 - 15:00


V rámci DDRS je zřízen spolek Heřmánek dětem z.s.