Denní pobyt


sestřičky z oddělení:

Bc. Věra Hofmanová

Ivana Jindrová

Simona Šanderová


Monika Kotlandová

Michaela Horáková, DiS.

Žaneta Ungerová


Omlouvání dětí:

 • do 8 hodin
 • malé oddělení 495 406 538
 • velké oddělení 702 088 614


Placení stravného:

Poplatky za stravné najdete na nástěnce v šatně, vždy u oddělení, kam děti docházejí. Platí se zpětně, dle počtu odebraných obědů nejpozději do 20.dne následujícího měsíce.

Obědy se hradí na bankovní účet: 178116553 / 0300 Vždy uveďte jméno dítěte a měsíc, za který stravné hradíte.

Poplatky jsou rodiče povinni uhradit i v době nepřítomnosti dítěte v DDRS (nemoc, lázně).


Dítě je zařazeno dle možností a schopností na oddělení menších nebo větších dětí. Péči zajišťují kvalifikované dětské sestry. Práce dětí ve skupinkách nebo individuálně podle psychomotorického vývoje zahrnuje:

 • skupinovou LTV
 • rozvoj hrubé a jemné motoriky
 • skupinovou ergoterapii
 • kognitivní činnosti
 • muzikoterapie
 • arteterapii
 • cvičení paměti a pozornosti
 • rozvoj řeči
 • nácvik věcí denní potřeby-sebeobsluha, oblékání, jídlo
 • pobyt na zahradě vybavené rehabilitačními pomůckami k rozvoji hrubé motoriky