Denní pobyt


Placení stravného

Poplatky za stravné vybírá v hotovosti p. Filipová - hospodářka zařízení, která vyvěsí částky za stravné na nástěnky, kam děti docházejí. Platí se zpětně, dle počtu odebraných obědů nejpozději do 20.dne následujícího měsíce.

Obědy je možno uhradit na bankovní účet: 178116553 / 0300 Vždy uveďte jméno dítěte a měsíc, za který stravné hradíte.

Poplatky v této době jsou rodiče povinni uhradit i v době nepřítomnosti dítěte v DDRS (nemoc, lázně).Dítě je zařazeno dle možností a schopností na oddělení menších nebo větších dětí. Péči zajišťují kvalifikované dětské sestry. Práce dětí ve skupinkách nebo individuálně podle psychomotorického vývoje zahrnuje:

  • skupinovou LTV
  • rozvoj hrubé a jemné motoriky
  • skupinovou ergoterapii
  • kognitivní činnosti
  • muzikoterapie
  • arteterapii
  • cvičení paměti a pozornosti
  • rozvoj řeči
  • nácvik věcí denní potřeby-sebeobsluha, oblékání, jídlo
  • pobyt na zahradě vybavené rehabilitačními pomůckami k rozvoji hrubé motoriky

sestřičky z odd.:

velké oddělení

Bc. Věra Hofmanová

Ivana Jindrová

Simona Šanderová


malé oddělení

Monika Kotlandová

Denisa Bubáková, DiS.

Ungerová Žaneta