Denní pobyt


Dítě je zařazeno dle možností a schopností na oddělení menších nebo větších dětí. Péči zajišťují kvalifikované dětské sestry. Práce dětí ve skupinkách nebo individuálně podle psychomotorického vývoje zahrnuje:

  • skupinovou LTV
  • rozvoj hrubé a jemné motoriky
  • skupinovou ergoterapii
  • kognitivní činnosti
  • muzikoterapie
  • arteterapii
  • cvičení paměti a pozornosti
  • rozvoj řeči
  • nácvik věcí denní potřeby-sebeobsluha, oblékání, jídlo
  • pobyt na zahradě vybavené rehabilitačními pomůckami k rozvoji hrubé motoriky